GMKA İşletmelerde Stratejik Yapılanma (SAYA) Mali Destek Programı

Genel Amaç: Bölgede sanayi ve teknoloji alanlarında üretim ile istihdamı doğrudan etkileyecek yenilikçi ve stratejik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi Özel Amaç: Mevcut ve yeni kurulacak fiziksel sanayi unsurlarının altyapılarının iyileştirilmesi; çatı kuruluşların etkinliğinin artırılmasıyla işletmelerin kurumsal yönetim ve yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi Öncelik 1: Çatı kuruluşların koordinasyonunda işletmelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi Öncelik 2: Çatı kuruluşların etkinliğinin artırılmasına yönelik sürdürülebilir altyapıların oluşturulması Programın Toplam Bütçesi: 5 Milyon TL Asgari Destek Tutarı: 200 bin TL Azami Destek Tutarı: 500 bin TL Asgari Destek Oranı: %25 Azami Destek Oranı: %75 Azami Proje Süresi: 24 Ay Kimler Başvurabilir? Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri Teknokentler, teknoparklar Özel Sektöre Yönelik Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları

GMKA İşletmelerde Stratejik Yapılanma (SAYA) Mali Destek Programı