GMKA Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (SAGE) Mali Destek Programı

Genel Amaç: Bölgede sanayi ve teknoloji alanlarında üretim ile istihdamı doğrudan etkileyecek yenilikçi ve stratejik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi Özel Amaç: Mevcut ve yeni kurulacak fiziksel sanayi unsurlarının altyapılarının iyileştirilmesi; çatı kuruluşların etkinliğinin artırılmasıyla işletmelerin kurumsal yönetim ve yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi Öncelik 1: Organize sanayi alanlarının kuruluş çalışmalarının hızlandırılması ile mevcutların üretim yapısını güçlendirecek ortak çalışma alanlarında altyapı ve üstyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi Öncelik 2: Ar&ge, yenilikçilik, kalite ve markalaşma alanlarında özel sektörün yatırımlarına zemin oluşturacak ortak kullanım amacına yönelik altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi Programın Bütçesi: 10 Milyon TL Asgari Destek Tutarı: 250 bin TL Azami Destek Tutarı: 2 milyon TL Asgari Destek Oranı: %25 Azami Destek Oranı: %75 Azami Proje Süresi: 24 Ay Kimler Başvurabilir? Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri Teknokentler, teknoparklar

GMKA Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (SAGE) Mali Destek Programı