Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması %40- %50 HİBE DESTEĞİ

IPARD 8. Başvuru çağrısı yayınlandı. Program kapsamında Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Sektörüne yönelik 3.000.000 avro tutarındaki yatırıma %40- %50 HİBE DESTEĞİ sağlanacaktır. . Son başvuru tarihi 28.01.2020 Program kapsamında “Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirinden yalnızca makine-ekipman, yenilenebilir enerji, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir. Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Sektöründe . ☘️Süt toplama merkezlerinin ve Süt ürünleri işleyen işletmelerin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi . ☘️Yeni süt toplama merkezlerinin Süt işleyen işletmelerin ve peynir altı suyu işleyen işletmelerin kurulması . ☘️Süt ve süt ürünlerinin homejenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar . ☘️Sütün kalitesinin ölçülmesine yönelik test ekipmanları . ☘️Peynir altı suyu ve ürünlerinin test edilmesine yönelik test ekipmanları . ☘️Peynir altı suyu ve ürünlerinin üretimine yönelik makine ve ekipmanlar . Soğutuculu araç (Frigorifik araç) ve soğutma ekipmanı, Süt toplama tankeri Alımı destek kapsamındadır.

Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması %40- %50 HİBE DESTEĞİ