TKDK Hibe Destekleri Başladı

IPARD 6. Başvuru çağrısı yayınlandı. Program kapsamında TKDK tarafından 500.000 avro tutarındaki yatırıma %55- %65 hibe desteği sağlanıyor. Son başvuru tarihi 20.08.2019 Program kapsamında şu konularda destek sağlanacaktır: ⭐ Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi ⭐ Yenilenebilir Enerji Yatırımları ⭐ Makine Parkları ⭐ Su Ürünleri Yetiştiriciliği ⭐ Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri ⭐ Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri ⭐ Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

TKDK Hibe Destekleri Başladı